Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Jokerit Hockey Club Oy (Y-tunnus 2525211-6)

Areenankuja 1, 00240 Helsinki

0204 1990, jokerit@jokerit.com

 

Yhteyshenkilö

Nathalie Vaittinen

Areenankuja 1, 00240 Helsinki

0204 1990, nathalie.vaittinen@jokerit.com

 

Rekisterin nimi

Jokerit Hockey Club markkinoinrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Jokerit Hockey Club Oy:n ja Jokerit Hockey Club Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, myyntiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin, sekä muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • nimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumerot
  • ikä
  • laite ja käyttöjärjestelmä
  • sukupuoli
  • äidinkieli
  • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
  • tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Jokerit Hockey Clubin palveluita. Jokerit Hockey Club Oy:n verkkosivuilta

yhteydenottolomakkeet, markkinointiarpajaiset, -kilpailut, uutiskirjeen tilauslomakkeet ja Jokerit Hockey Club Oy:n tapahtumiin ilmoittautumisista sekä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Markkinointirekisteriä täydennetään myös ajoittain rekisteriostoilla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jokerit Hockey Club Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole yhteistyötä Jokerit Hockey Club Oy:n kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös. mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioijaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot sekä vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista, täydentämistä ja poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Uutiskirjeen vastaanottajilla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle uutiskirjettä. Sähköpostiosoitteen poistaminen uutiskirjeen lähetyslistalta onnistuu klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.